“What makes a great human being? Somebody that puts others above themselves.”

- Jocko Willink

Manifest

Manifest przygotowano 26.01.2022.

Tworzymy dobrobyt naszych Klientów. Jest nim utrzymanie zdrowia, uzyskanie satysfakcjonującej sylwetki i sprawności psychofizycznej osadzonej o skuteczną wiedzę, kształtowanie nawyków i dostarczanie sprawdzonych rozwiązań. Są to obszary, od kondycji których, w znacznym stopniu zależą kluczowe aspekty jednostek i całego społeczeństwa. Chcemy zaspokajać potrzebę samorozwoju i zdrowia poprzez dostarczanie edukacji żywieniowo-sportowej oraz odpowiednich towarów i usług przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w duchu nauki i medycyny opartej na faktach.

Chcemy żyć w świadomym i zdrowym społeczeństwie, które na poziomie indywidualnym, rodzinnym, lokalnym i globalnym będzie kształtować rynki konsumenckie sprzyjające zdrowiu kolejnych pokoleń. Bierzemy udział w tym procesie poprzez oddolne kształtowanie i wspieranie liderów zdrowia. Chcemy zostać jednym z najbardziej zaufanych dostawców wiedzy, produktów i usług w kategorii zdrowie & fitness, w szczególności w niszy keto. Wyróżniamy się rzetelnością osadzoną o dowody naukowe i aktualny stan wiedzy, uczciwą komunikacją oraz wieloletnim doświadczeniem, znajomością rynku i potrzeb naszych Odbiorców. Naszymi Odbiorcami są osoby zainteresowane zdrowiem, dobrym samopoczuciem, edukacją, sportem, dietetyką i nauką.

Aspekty

1. Aspekt Biznesowy: zapracować na pozycję lidera zaufania społecznego i produktów innowacyjnych, opartych o EBM i EBS w branży zdrowie & fitness.
2. Aspekt Poglądowy: poprzez skuteczny kontakt z Odbiorcami i budowanie długotrwałych relacji.
3. Aspekt Rozwojowy: poprzez atrakcyjną drogę pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy o zdrowiu i tematy pokrewne.
4. Aspekt Społeczny: poprzez wpływ na nawyki społeczne, kształtowanie liderów promocji zdrowia i prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie, edukację (w tym darmową), wspieranie częścią wypracowanych zysków wybranych fundacji i kampanii społecznych w zakresie: zdrowia, lokalnej gospodarki i czystości środowiska.

Impakt działalności

Przyczyniamy się do tworzenia zdrowego i świadomego społeczeństwa, którego sami jesteśmy częścią; społeczeństwa oddolnie ukształtowanych liderów promocji zdrowia na pułapie jednostek, rodzin, jak i lokalnych i globalnych społeczności. Walczymy z nieuczciwością i dezinformacją poprzez wskazywanie społeczeństwu błędów merytorycznych. Jesteśmy uczciwi i rzetelni, dlatego cieszymy się mianem jednego z najbardziej godnych zaufania źródeł. Sukcesy firmy stanowią dowód, że za biznesem odpowiedzialnym społecznie może iść również sukces finansowy. Dzięki temu zachęcamy konkurencję do obierania uczciwej drogi i nie przedkładania krótkotrwałej wizji zysków ponad naukę i samych Odbiorców rynku zdrowia.

Strategia

● Konsekwentne realizowanie założeń manifestu spójnie w każdej naszej marce i projekcie.
● Stworzenie rzetelnej linii suplementów i żywności.
● Stworzenie rzetelnej bazy wiedzy darmowej i odpłatnej.
● Stworzenie i rozwój sieci dystrybucyjnej towarów, usług i informacji na terenie Polski.
● Opracowanie modelu franczyzowego dla rynków zagranicznych.
● Wspomaganie organizacji pożytku publicznego, które adresują problemy ważne dla nas i naszych Odbiorców.

Wartości organizacji

1. Rzetelna edukacja: merytoryczna dyskusja, najnowsze badania, edukacja z podstaw, myślenie logiczne, krytyka nieuczciwych praktyk.
2. Odchudzanie: bezpośrednie zaadresowanie problemu nadwagi, przebudowa nawyków, dowód skuteczności naszych metod i wiedzy.
3. Trening siłowy: element stylu życia warunkujący zdrowie, atrakcyjną sylwetkę oraz sprawność.
4. Kontrola poznawcza: umiejętność kształtowania nawyków przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu psychologii, neurobiologii, psychodietetyki z akcentem na odżywianie, aktywność fizyczną, kształtowanie sylwetki, zdrowy styl życia.
5. Sprawczość żywieniowa: umiejętność samodzielnego komponowania zdrowej i skutecznej diety dla siebie i swojego najbliższego otoczenia w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości danej osoby.

Podpisano,

 

 

 

Dawid Dobropolski

CEO.

Fot.: Dawid Dobropolski, IKA Conference

Od początku mamy inne podejście.

Robisz w keto, żeby mieć zdrowe społeczeństwo, a nie żeby zrobić szybki deal.

- Dawid Dobropolski

Rzetelnie

Każdy produkt, każda usługa i każda informacja ma być przemyślana. Z szacunku do Was, skupiamy się na tym, co naprawdę ważne. Badamy nasze produkty w niezależnych laboratoriach, podpieramy koncepcje literaturą naukową, jesteśmy na bieżąco z dziesiątkami badań, które pojawiają się każdego tygodnia.

Uczciwie

Nie będziemy Ci wciskać keto przekąsek, mydląc oczy, że dzięki nim schudniesz. Jeśli potrzebujesz zredukować tkankę tłuszczową, czy opanować dietę, będziemy wręcz odradzać zakup niektórych z naszych produktów. Chcemy być marką, której ufasz i wiemy, że na zaufanie trzeba zapracować.